Φλεβοκαθετήρας τοποθέτηση – αφαίρεση – ηπαρινισμός στο σπίτι

Με εντολή ιατρού, ο νοσηλευτής έρχεται άμεσα στο σπίτι για την τοποθέτηση, αφαίρεση ή ηπαρινισμό, φλεβοκαθετήρα στον ασθενή σας. Η εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά από έμπειρο νοσηλευτή ώστε να μπορεί να …

Διάβασε περισσότερα

Ουροκαθετήρας – αλλαγή στο σπίτι

Με εντολή ιατρού, ο νοσηλευτής έρχεται άμεσα στο σπίτι για την τοποθέτηση, αλλαγή ή αφαίρεση ουροκαθετήρα στον ασθενή σας. Η εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά από έμπειρο νοσηλευτή ώστε να μπορεί να κρίνει το τρόπο για …

Διάβασε περισσότερα